a peep Xepco opa ocie aceoo peepa pa

  Cooiaao pai io p, ooi a cop Biai Baoe Bpac pei ocie a ap a " ace peep pa", peepa CI Cepi Apeo a Cepi Cepeeo.

  Cepi Apeopa peepoaae eo ae CI 2010 po. a peepc aeopi, pa ac cici copx aa eo ae cepe copcei iaiic, o ci eioaax pa.

  a ocai po Cepi Apeo ioa epcex copcei, cepe x:
  • ie Ciaa - acep cop pa iapooo ac, e aioao ipo oa pa, aaopaoa eioa pa eo ae 2015-2018pp., eioa ci eo ae eai cc 2017 p., eioa a cpia pepa eioa po eo ae 2018 p.,
  • Xapao Oeci - aa acp cop pa, opao cpi pep eioa pa eo ae oxa pa a ea c,
  • ea a acep cop pa iapooo ac eo ae, cpia pepa eioa Ci eo ae 2019 po eai c, eioa po 2021 po ea c a poa pepa i oxa pa. Cpia pepa XVI apaiicx iop ea c.
  Cepi Cepeeopa peepo aa 2015 po. a epio poo CI ioa copcei epeoi a pepi Bcepacx aa, cepe x:
  • oap aa - acep cop pa, pep eioai pa 2015 - 2016pp.
  • Poo iia - pep eioai pa 2018, 2019, 2021 poi.
  a ace peep pa aa o pcoo a pep apaiicx ip 2020 oap a, epo peepoi copce.
  "Cooi ei aa oeca ici p ocie aceoo peepa pa o peepa CI Cepi Apeo a Cepi Cepeeo.
  aoc oa ax peepi a x xoai. aa Cepi Iao a Cepi Aaoio io pai a ox oce a cioi copi apei!" -piapeepiaa pai io p, ooi a cop Xepcoco oaco epao aiicpai Bia BPACK.


  khersonci.com.ua  0" />